En röd tråd genom arkiven - skriftliga källor för textilvetenskaplig forskning 2020/2021 (7,5 hp)

HT20, 50 %, Campus

Startdatum: 31 augusti 2020

Slutdatum: 1 november 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2020

Anmälningskod: UU-51753 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: Filosofie kandidatexamen

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Kursen behandlar källor och metoder för arkivbaserad forskning med inriktning på material som rör tillverkning, bruk av och handel med textilier. Den inleds med en arkivvetenskaplig introduktion. Därefter behandlas olika typer av källor och metoder för att söka, samla in och bearbeta föremålsnära arkivalisk information. Kursen omfattar material från medeltid till modern tid, så som inventarieförteckningar, bouppteckningar, räkenskaper, tullhandlingar, samt verksamhets- och personnära handlingar. Den syftar till att du som student ska få en förståelse för arkivhandlingars möjligheter som källor, vilka avtryck olika verksamheter gjort i arkiven och hur de kan användas. Källkritiska aspekter på berörda arkivgenrer löper också som ett spår genom kursen.

Kursen utgör en fördjupning på avancerad nivå med fokus på övning i vetenskaplig metod och analys. Kursen utgör en bas för den student som vill läsa forskarutbildning i textilvetenskap, men det föremåls- och materialnära perspektivet fungerar också väl som ett komplement vid studier inom andra kulturhistoriska och historiska discipliner. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, studiebesök och övningar med höga krav på vetenskaplighet vad gäller analys, tillämpning av teoretiska och metodiska resonemang, samt självständig och avancerad problemdiskussion.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Konstvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H 752 38 UPPSALA

Box 630, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2887

Fax: 018-471 2892

E-post: info@konstvet.uu.se

Kursadministratör Therese Wallin

E-post: info@konstvet.uu.se

Telefon: 018-471 2887

Annelie Holmberg

E-post: annelie.holmberg@konstvet.uu.se

Telefon: 018-471 2334