Offentlig konst som framtidens kulturarv 2020/2021 (7,5 hp)

VT21, 50 %, Campus

Startdatum: 18 januari 2021

Slutdatum: 28 mars 2021

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2020

Anmälningskod: UU-01739 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: Kandidatexamen med ett huvudområde inom historisk-filosofisk, samhällsvetenskaplig eller teknisk-naturvetenskaplig fakultet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Kursen syftar till kompetensutveckling inom ett högaktuellt område inom kultursektorn och samhällsbyggnad, konst och konstnärliga interventioner i det offentliga rummet. Området som gäller offentlig miljö, dess estetiska gestaltning och förvaltning är en angelägenhet för alla medborgare. Kursen uppmärksammar beslutsprocesser, handläggning, gestaltning och mottagande liksom konstverkens fortsatta liv i form av förmedling och förvaltning.
 
I huvudsak utgår kursen från svenskt 1900-tal, med vissa utblickar i tid och rum. Konstverken kan omfatta såväl byggnadsanknuten som "lös" konst i olika medier och tekniker. Många byggda miljöer har med tiden fått ändrad funktion eller övergivits, vilket lett till att de konstverk som skapats för dem blivit inaktuella eller otidsenliga. Konstverk kan också skadas och åldras. Allt detta ger upphov till problemkomplex som rör frågor om ansvar, urval, bevarande och materialtekniska svårigheter, men inbegriper också ekonomiska och juridiska aspekter.
 
Undervisningen består av föreläsningar, textseminarier, möten med aktörer inom olika yrkesprofessioner på fältet såsom kommun, region och stat. Examinationen sker löpande genom skriftliga och muntliga redovisningar.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Konstvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H 752 38 UPPSALA

Box 630, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2887

Fax: 018-471 2892

E-post: info@konstvet.uu.se

Emilie Karlsmo

E-post: emilie.karlsmo@konstvet.uu.se

Telefon: 018-471 28 94