Idéer om natur och människa i ett historiskt perspektiv, 7,5 hp

Läsåret 2020/2021

 • HT 2020, 50 %, Campus

  Startdatum: 2 november 2020

  Slutdatum: 17 januari 2021

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2020

  Anmälningskod: UU-51748 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 12 oktober 2020 – 25 oktober 2020

Behörighet: Kandidatexamen i historisk-filosofiska ämnesområden, samhällsvetenskap, teknik/naturvetenskap

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Kursen ger en introduktion till hur idéer och representationer av natur och människa påverkat och samverkat med samhälle och miljö. Utifrån ett antal fallstudier, textseminarier och exkursioner diskuteras relationen mellan natur, kultur och människa i ett historiskt och globalt perspektiv. Vi utgår ifrån gestaltningar av relationen natur och kultur och tar också upp naturens musealisering.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Konstvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H 752 38 UPPSALA

Box 630, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2887

E-post: info@konstvet.uu.se

Mari Granath Lagercrantz

E-post: Mari.Granath@konstvet.uu.se

Telefon: 018-471 5783