Dräkthistorisk dokumentation och analys 2019/2020 (7,5 hp)

VT20, 50 %, Campus

Startdatum: 20 januari 2020

Slutdatum: 29 mars 2020

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2019

Anmälningskod: UU-01712 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: Filosofie kandidatexamen

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Kursen behandlar sömnads-, tillskärnings- och dräkthistoria i Norden och västvärlden från förhistorisk tid till 1900-talets mitt och syftar till att ge fördjupade kunskaper om klädedräktens tekniska uppbyggnad och förändring över tid. I kursen ingår praktiska moment för att ge studenten övning i att dokumentera och analysera textila föremål och företeelser i ett teknik- och kulturhistoriskt sammanhang. Innehållet har en utgångspunkt i teoretiska och hantverkstekniska kunskaper och ger en grund inom ämnet samt övning i textilvetenskaplig metod och analys.

Dräkthistorisk dokumentation och analys riktar sig till dig som studerar på avancerad nivå från andra discipliner än textilvetenskap och vill ha fördjupade kunskaper om dräkthistoria. Som student får du på avancerad nivå träna att använda en dräkthistorisk ansats i ett vetenskapligt arbete samt färdigheter i att dokumentera, förmedla och diskutera kunskaper om dräkt både skriftligt och muntligt.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och praktiska laborationer. Kursen samläses med Textilvetenskap B; uppgifter och litteratur har anpassats till avancerad nivå.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Konstvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H 752 38 UPPSALA

Box 630, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2887

Fax: 018-471 2892

E-post: info@konstvet.uu.se

Annelie Holmberg

E-post: annelie.holmberg@konstvet.uu.se

Telefon: 018-471 23 34