Dräkthistorisk dokumentation och analys, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, 50 %, Campus

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 26 mars 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-01722 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 22 december 2022 – 9 januari 2023

Behörighet: Filosofie kandidatexamen

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Kursen behandlar sömnads-, tillskärnings- och dräkthistoria i Norden och västvärlden från förhistorisk tid till 1900-talets mitt och syftar till att ge fördjupade kunskaper om klädedräktens tekniska uppbyggnad och förändring över tid. I kursen ingår praktiska moment för att ge studenten övning i att dokumentera och analysera textila föremål och företeelser i ett teknik- och kulturhistoriskt sammanhang. Innehållet har en utgångspunkt i teoretiska och hantverkstekniska kunskaper och ger en grund inom ämnet samt övning i textilvetenskaplig metod och analys.

Kursen riktar sig till dig som studerar på avancerad nivå från andra discipliner än textilvetenskap och vill ha fördjupade kunskaper om dräkthistoria. Som student får du på avancerad nivå träna att använda en dräkthistorisk ansats i ett vetenskapligt arbete samt färdigheter i att dokumentera, förmedla och diskutera kunskaper om dräkt både skriftligt och muntligt.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och praktiska laborationer. Kursen samläses med kursen Textilvetenskap B. Uppgifter och litteratur har anpassats till avancerad nivå.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Konstvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H 752 38 UPPSALA

Box 630, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2887

E-post: info@konstvet.uu.se

Annelie Holmberg

E-post: annelie.holmberg@konstvet.uu.se

Telefon: 018-471 23 34

Kursadministratör

E-post: info@konstvet.uu.se

Telefon: 018-471 28 87