Kulturarv och hållbar utveckling 2021/2022 (15 hp)

HT21, 100 %, Campus

Startdatum: 30 augusti 2021

Slutdatum: 31 oktober 2021

Sista ansökningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-51731 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Visby

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: Kandidatexamen

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 30000 kr

Studieavgift, totalt: 30000 kr

Om kursen

Kulturarvet förstås alltmer som en grundläggande resurs för hållbar utveckling. Syftet med kursen är att ge en avancerad introduktion till begreppen:

  • kulturvård
  • kritiska kulturarvsstudier
  • hållbar utveckling.
Genom seminarier, föreläsningar och workshops får du kritiskt granska olika aspekter av kulturvård och hur dessa förhåller sig till hållbar utveckling, i syfte att förstå hur de kan integreras samt vilka samtida och framtida utmaningar de står inför. Kursen innehåller även övningar i kollaborativt akademiskt skrivande på engelska.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Konstvetenskapliga institutionen, Campus Gotland

Cramérgatan 3

621 67 VISBY

Gustaf Leijonhufvud

E-post: gustaf.leijonhufvud@konstvet.uu.se

Telefon: 0498-10 83 37

Carina Dahlström

E-post: carina.dahlstrom@uadm.uu.se

Telefon: 0498-10 8234