Kulturarv och hållbar utveckling, 15 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 30 oktober 2022

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-51731 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Visby

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 29 juli 2022 – 21 augusti 2022

Behörighet: Kandidatexamen

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 30000 kr

Studieavgift, totalt: 30000 kr

Om kursen

Kulturarvet förstås alltmer som en grundläggande resurs för hållbar utveckling. Kursen ger en avancerad introduktion till begreppen:

 • kulturvård
 • kritiska kulturarvsstudier
 • hållbar utveckling.
Genom seminarier, föreläsningar och workshops får du kritiskt granska olika aspekter av kulturvård och hur dessa förhåller sig till hållbar utveckling, i syfte att förstå hur de kan integreras samt vilka samtida och framtida utmaningar de står inför. Kursen innehåller även övningar i kollaborativt akademiskt skrivande på engelska.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Konstvetenskapliga institutionen, Campus Gotland

Cramérgatan 3

621 67 VISBY

Gustaf Leijonhufvud

E-post: gustaf.leijonhufvud@konstvet.uu.se

Telefon: 0498-10 83 37

Carina Dahlström

E-post: carina.dahlstrom@uu.se

Telefon: 0498-10 82 34