Klimat och kulturarv, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, 50 %, Campus

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 26 mars 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-01706 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Visby

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 22 december 2022 – 9 januari 2023

Behörighet: Kandidatexamen

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 15000 kr

Studieavgift, totalt: 15000 kr

Om kursen

Kursen behandlar tre sammankopplade frågor av central betydelse för en hållbar förvaltning av kulturhistoriska byggnader:

 • inomhusklimat för både bevarande och komfort
 • att förbättra energieffektiviteten samtidigt som kulturhistoriska värden bibehålls
 • klimatförändringarnas inverkan och anpassning: Vilka risker är specifika för kulturarvet och hur hanterar vi dem?

I kursen ges en avancerad introduktion till den vetenskapliga grunden för dessa tre områden. Fallstudier bestående av individuella historiska byggnader och bebyggelseområden analyseras med hjälp av en iterativ processorienterad metod som inkluderar både tekniska och sociala aspekter. I kursen integreras grundläggande kunskaper inom teknik och bevarande med internationella riktlinjer och standarder. Samband mellan och kontroverser rörande klimat, energi och kulturarv i dåtid, nutid och framtid presenteras och diskuteras.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Konstvetenskapliga institutionen, Campus Gotland

Cramérgatan 3

621 67 VISBY

Gustaf Leijonhufvud

E-post: gustaf.leijonhufvud@konstvet.uu.se

Telefon: 0498-10 83 37

Carina Dahlström, studieadministratör

E-post: carina.dahlstrom@uu.se

Telefon: 0498-10 82 34