Klimat och kulturarv, 7,5 hp

Läsåret 2021/2022

 • VT 2022, 50 %, Campus

  Startdatum: 17 januari 2022

  Slutdatum: 27 mars 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2021

  Anmälningskod: UU-01706 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Visby

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 23 december 2021 – 9 januari 2022

Behörighet: Kandidatexamen

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 15000 kr

Studieavgift, totalt: 15000 kr

Om kursen

Kursen behandlar tre sammankopplade frågor av central betydelse för en hållbar förvaltning av kulturhistoriska byggnader:

 • inomhusklimat för både bevarande och komfort
 • att förbättra energieffektiviteten samtidigt som kulturhistoriska värden bibehålls
 • klimatförändringarnas inverkan och anpassning: Vilka risker är specifika för kulturarvet och hur hanterar vi dem?
I kursen ges en avancerad introduktion till den vetenskapliga grunden för dessa tre områden. Fallstudier bestående av individuella historiska byggnader och bebyggelseområden analyseras med hjälp av en iterativ processorienterad metod som inkluderar både tekniska och sociala aspekter. I kursen integreras grundläggande kunskaper inom teknik och bevarande med internationella riktlinjer och standarder. Samband och kontroverser mellan klimat, energi och kulturarv i dåtid, nutid och framtid presenteras och diskuteras.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Konstvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H 752 38 UPPSALA

Box 630, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2887

E-post: info@konstvet.uu.se

Gustaf Leijonhufvud

E-post: gustaf.leijonhufvud@konstvet.uu.se

Telefon: 0498-10 83 37

Carina Dahlström

E-post: carina.dahlstrom@uadm.uu.se

Telefon: 0498-10 8234