Klimat och kulturarv 2021/2022 (7,5 hp)

VT22, 50 %, Campus

Startdatum: 17 januari 2022

Slutdatum: 27 mars 2022

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2021

Anmälningskod: UU-01706 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Visby

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: Kandidatexamen

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 15000 kr

Studieavgift, totalt: 15000 kr

Om kursen

Kursen behandlar tre sammankopplade frågor av central betydelse för en hållbar förvaltning av kulturhistoriska byggnader:

  • inomhusklimat för både bevarande och komfort
  • att förbättra energieffektiviteten samtidigt som kulturhistoriska värden bibehålls
  • klimatförändringarnas inverkan och anpassning: Vilka risker är specifika för kulturarvet och hur hanterar vi dem?
I kursen ges en avancerad introduktion till den vetenskapliga grunden för dessa tre områden. Fallstudier bestående av individuella historiska byggnader och bebyggelseområden analyseras med hjälp av en iterativ processorienterad metod som inkluderar både tekniska och sociala aspekter. I kursen integreras grundläggande kunskaper inom teknik och bevarande med internationella riktlinjer och standarder. Samband och kontroverser mellan klimat, energi och kulturarv i dåtid, nutid och framtid presenteras och diskuteras.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Konstvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H 752 38 UPPSALA

Box 630, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2887

Fax: 018-471 2892

E-post: info@konstvet.uu.se

Gustaf Leijonhufvud

E-post: gustaf.leijonhufvud@konstvet.uu.se

Telefon: 0498-10 83 37

Carina Dahlström

E-post: carina.dahlstrom@uadm.uu.se

Telefon: 0498-10 8234