Byggnadsvetenskap 2020/2021 (30 hp)

HT20, 100 %, Campus

Startdatum: 31 augusti 2020

Slutdatum: 17 januari 2021

Sista ansökningsdatum: 15 april 2020

Anmälningskod: UU-51719 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Visby

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: 30 hp kulturvård inklusive Konserveringsvetenskap, 15 hp, eller motsvarande kunskaper.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

Kursen behandlar traditionella byggnadsmaterial, byggnadsfysik och färg med den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden som utgångspunkt. Kursen är indelad i fem delkurser:

  1. Delkurs ett behandlar tekniska, kemiska och fysikaliska aspekter på material, det vill säga grundläggande byggnadsmateriallära.
  2. Delkurs två behandlar de traditionella byggnadsmaterialen så som trä, betong och gjutjärn. Här behandlas också de nedbrytningsmekanismer som påverkar de olika materialen.
  3. Delkurs tre behandlar byggnadsfysik, det vill säga fukt, värme, inneklimat, energieffektivisering och förebyggande konservering. Kunskap om fukt och värme är en förutsättning för att långsiktigt kunna bevara våra byggnader.
  4. Delkurs fyra behandlar färg och plast. Delkursen har tyngdpunkten i färg som ett traditionellt material för hantverkare och konstnärer och tar även upp plast som komponent i färg och som konstruktionsmaterial.
  5. Delkurs fem innehåller en fördjupad studie inom byggnadsmaterial, färg eller byggnadsfysik och avslutas med skriftlig och muntlig presentation.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Konstvetenskapliga institutionen, Campus Gotland

Cramérgatan 3, Visby

Campus Gotland, Uppsala universitet, 621 67 Visby

Telefon: 0498-10 82 00

Kursansvarig Magnus Wessberg

E-post: magnus.wessberg@konstvet.uu.se

Telefon: 0498-10 83 34

Carina Dahlström

E-post: carina.dahlstrom@uadm.uu.se

Telefon: 0498-10 82 34