Byggnadsvetenskap, 30 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-51719 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Visby

  Urval: Ges endast inom program.

  Registrering: 29 juli 2022 – 21 augusti 2022

Behörighet: 30 hp kulturvård inklusive Konserveringsvetenskap, 15 hp, eller motsvarande kunskaper.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Om kursen

Kursen behandlar traditionella byggnadsmaterial, byggnadsfysik och färg med utgångspunkt i den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden. Kursen är indelad i fem delkurser:

 1. Delkurs ett behandlar tekniska, kemiska och fysikaliska aspekter av material, det vill säga grundläggande byggnadsmateriallära.
 2. Delkurs två behandlar de traditionella byggnadsmaterialen, såsom trä, betong och gjutjärn. Här behandlas också de nedbrytningsmekanismer som påverkar dessa material.
 3. Delkurs tre behandlar byggnadsfysik, det vill säga fukt, värme, inneklimat, energieffektivisering och förebyggande konservering. Kunskap om fukt och värme är en förutsättning för att långsiktigt kunna bevara våra byggnader.
 4. Delkurs fyra behandlar färg och plast. Delkursen har ett fokus på färg som ett traditionellt material för hantverkare och konstnärer och tar även upp plastens användning, både som komponent i färg och som konstruktionsmaterial.
 5. Delkurs fem innehåller en fördjupad studie inom byggnadsmaterial, färg eller byggnadsfysik och avslutas med skriftlig och muntlig presentation.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Konstvetenskapliga institutionen, Campus Gotland

Cramérgatan 3

621 67 VISBY

Telefon: 0498-10 82 00

Kursansvarig Magnus Wessberg

E-post: magnus.wessberg@konstvet.uu.se

Telefon: 0498-10 83 34

Carina Dahlström, studieadministratör

E-post: carina.dahlstrom@uu.se

Telefon: 0498-10 82 34