Föremålens material och tekniker, 30 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-51718 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Visby

  Urval: Ges endast inom program.

  Registrering: 29 juli 2022 – 21 augusti 2022

Behörighet: 30 hp kulturvård inklusive Konserveringsvetenskap, 15 hp, eller motsvarande kunskaper.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Om kursen

I den här kursen får du grundläggande kunskaper om olika materials fysikaliska och kemiska sammansättning. Denna sammansättning hjälper till att förklara hur och varför dessa material traditionellt har använts för olika ändamål, och även hur de bevaras, förändras eller bryts ned med tiden. Genom att du lär dig om materialens olika karaktär får du också möjlighet att analysera och identifiera dem.

Materialens karaktär sätter även gränser för våra möjligheter att bevara dem. I kursen får du kunskap om kulturvårdens olika sätt att förhålla sig till materialförändringar. Ibland ses förändringarna som naturliga och oundvikliga; ibland betraktas de som en skada, vilket ofta ses som motiv för restaurering eller konservering. Vårt förhållningssätt kan alltså ge olika konsekvenser för bevarandet av en artefakt. 

Kursen är indelad i fem delkurser: Grundläggande materiallära; Trä, textil & papper; Glas & keramik; Metall; Färg & plast.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Konstvetenskapliga institutionen, Campus Gotland

Cramérgatan 3

621 67 VISBY

Telefon: 0498-10 82 00

Carina Dahlström, studieadministratör

E-post: carina.dahlstrom@uu.se

Telefon: 0498-10 82 34

Magnus Wessberg

E-post: magnus.wessberg@konstvet.uu.se

Telefon: 0498-10 83 34