Museet som idé och praktik, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • Kursen är inställd.

  HT 2022, 25 %, Distans

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-51702

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Uppläggning för distanskurs: Kursen använder en digital lärplattform för undervisning och kommunikation. Plattformen innehåller all information rörande kursen och används för genomförande av kursens obligatoriska aktiviteter. Undervisningen sker i huvudsak genom studieanvisningar, övningsuppgifter och diskussioner. En förutsättning för att kunna följa den internetbaserade kursen är tillgång till dator samt internetuppkoppling. Undervisning och examination genomförs helt via den webbaserade lärplattformen. Inga träffar på campus ingår.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Kursen utforskar hur museet som institution och idé har utvecklats ur ett historiskt och globalt perspektiv. Disciplinärt ansluter sig kursen till traditionen "New Museum Theory" som utvecklats sedan slutet av 1980-talet och som problematiserar museernas sätt att arbeta och representera kultur och samhälle. I centrum står museerna som institutioner för produktion, förmedling och bevarande av kunskaper om den mänskliga kulturens villkor. Museets kulturbundenhet diskuteras och problematiseras i historisk belysning. Kursen fokuserar på tre teman: den museala institutionens idé och historiska framväxt, kulturbundna värden och bevarandet av dessa, samt samtidens museala praktiker vad gäller representation av kulturer.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Konstvetenskapliga institutionen, Campus Gotland

Cramérgatan 3

621 67 VISBY

Telefon: 0498-10 82 00

Joakim Andersson

E-post: joakim.andersson@konstvet.uu.se

Telefon: 0498-10 83 25

Carina Dahlström, studieadministratör

E-post: carina.dahlstrom@uu.se

Telefon: 0498-10 82 34