Kulturvårdens fält 2020/2021 (15 hp)

HT20, 100 %, Campus

Startdatum: 31 augusti 2020

Slutdatum: 1 november 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2020

Anmälningskod: UU-51707 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Visby

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 22500 kr

Studieavgift, totalt: 22500 kr

Om kursen

Kursen ger en introduktion till kulturvårdens arbetsfält. Organisationen i Sverige, kulturvårdens aktörer, dess syfte, terminologi, problem och historiska utveckling behandlas på ett översiktligt sätt. Nuvarande internationella och inhemska trender i kulturvården samt aktuell forskning tas upp till diskussion. Du introduceras till olika aspekter av kulturvård som föremålsanalys, byggnadstekniska undersökningar, materialkunskaper, kulturhistorisk värdering och förebyggande vård. Avslutningsvis får du möjlighet att använda olika metoder för att lösa ett problem i projektform.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Konstvetenskapliga institutionen, Campus Gotland

Cramérgatan 3, Visby

Campus Gotland, Uppsala universitet, 621 67 Visby

Telefon: 0498-10 82 00

Kursansvarig Joakim Andersson

E-post: joakim.andersson@konstvet.uu.se

Telefon: 0498-10 83 25

Carina Dahlström

E-post: carina.dahlstrom@uadm.uu.se

Telefon: 0498-10 82 34