Bevarandeprinciper och kulturvärden, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 19 februari 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-01723 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Visby

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Registrering: Kontakta institutionen.

Behörighet: 45 hp kulturvård

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Kursen ger en historisk översikt över bevarandet av det materiella kulturarvet i framför allt Europa och uppmärksammar viktiga kulturella skiljelinjer. Kursen placerar även in internationella konventioner och teoribildningen om kulturvärden i ett större sammanhang. Du får tillfälle att reflektera över dilemman som uppstår när man ska värdera och bevara föremål från andra kulturer. Du får också i uppgift att identifiera och analysera hur principer för restaurering och konservering har förhållit sig till vetenskapliga normer.

Kursen behandlar artefakter, konst, byggnader och fastigheter utifrån olika discipliners perspektiv, och tittar även på problemen med att värdera och relatera till en annan tids restaurerings- och konserveringsideologi.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Konstvetenskapliga institutionen, Campus Gotland

Cramérgatan 3

621 67 VISBY

Telefon: 0498-10 82 00

Carina Dahlström, studieadministratör

E-post: carina.dahlstrom@uu.se

Telefon: 0498-10 82 34

Magnus Wessberg

E-post: magnus.wessberg@konstvet.uu.se

Telefon: 0498-10 83 34