Teknisk-antikvarisk samlingsförvaltning, 15 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 27 mars 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-01727 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Visby

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Registrering: Kontakta institutionen.

Behörighet: 45 hp kulturvård eller motsvarande

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 22500 kr

Studieavgift, totalt: 22500 kr

Om kursen

Samlingar sägs ofta vara museers själ. Ur dem skapas utställningar och förståelse för vårt förflutna. Samtidigt är samlingarna viktiga för forskning inom olika områden.

Kursen handlar om hur man tar hand om, använder och tillgängliggör samlingar ur ett tekniskt-antikvariskt perspektiv. Det går att göra på olika sätt. Informationshantering, förebyggande konservering och utveckling av samlingar är något av det som tas upp under kursens gång. Mer specifikt kan det handla om digitalisering, informations- och utställningsteknik samt vård- och underhållsplanering. Vi tittar även på lagstiftning och konventioner som reglerar museernas arbete.

Kursen kräver närvaro på campus då mycket interaktion sker mellan studenter, lärare och andra medverkande. I vissa projekt såväl som i undervisning samverkar utbildningen med yrkesverksamma personer och med olika kulturarvsorganisationer.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Konstvetenskapliga institutionen, Campus Gotland

Cramérgatan 3

621 67 VISBY

Carina Dahlström, studieadministratör

E-post: carina.dahlstrom@uu.se

Telefon: 0498-10 82 34

Magnus Wessberg

E-post: magnus.wessberg@konstvet.uu.se

Telefon: 0498-10 83 34