Bebyggelsens tradition och historia 2019/2020 (15 hp)

HT19, 50 %, Distans

Startdatum: 2 september 2019

Slutdatum: 19 januari 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-51701 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Uppläggning för distanskurs: Kursen ges på distans, men 1 träff på Campus Gotland i Visby kommer att erbjudas.

Antal träffar för distans: 1

Behörighet: Kandidatexamen med relevant huvudområde eller t.ex. ingenjörs-, antikvarie- eller arkitektutbildning eller motsvarande

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 30000 kr

Studieavgift, totalt: 30000 kr

Om kursen

Kursen belyser bebyggelsens tradition och historia vilket även inbegriper arkitekturens historia och stilspråk. Byggnadstradition och bebyggelsehistoria är centralt för kursen och både urban och rural bebyggelse behandlas. Landsbygdens folkliga byggnadsskick sätts i relation till samhällets utveckling liksom staden med dess årsringar och morfologi. Fokus ligger på svenska förhållanden men med utblickar mot omvärlden. Arkitekturens historia och terminologi i Västerlandet behandlas översiktligt. Kursen problematiserar också tidigare bebyggelsehistorisk forskning i Sverige.

Stor vikt läggs vid bebyggelsens funktion och sammanhang. I kursen lyftes specifika byggnadstyper och bebyggelsemiljöer fram som samhället är format kring, till exempel det offentliga rummet och dess byggnader, samhällstyper som präglats av handel, industri eller kommunikation.

Mer information

Kontakt

Konstvetenskapliga institutionen, Campus Gotland

Cramérgatan 3, Visby

Campus Gotland, Uppsala universitet, 621 67 Visby

Telefon: 0498-10 82 00

Christer Gustafsson christer.gustafsson@konstvet.uu.se

Telefon: 018-471 83 30