Det moderna livets spegel, 7,5 hp

Läsåret 2021/2022

 • Kursen är inställd.

  VT 2022, Blandad tid, 50 %, Distans

  Startdatum: 17 januari 2022

  Slutdatum: 27 mars 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2021

  Anmälningskod: UU-01750

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Uppläggning för distanskurs: Kursen är helt nätbaserad och undervisningen bygger på en problem- och dialogorienterad pedagogik med betoning på den enskilde studentens interaktion med lärare och medstudenter. Till detta kommer metodövningar i form av chattseminarier samt skriftliga inlämningsuppgifter. Föreläsningar via videolänk kan också förekomma.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Med det senare 1800-talet uppstod en ny idé i Europas metropoler: livet är inte längre som förr, vi är inte som de människor som levde förr, vi är moderna. I en välkänd essä från 1863 - Le peintre de la vie moderne - framträdde den franske poeten och konstkritikern Charles Baudelaire och frågade varför inget av allt detta nya gick att se i konsten. Varför låtsades man som om inget hade hänt när man levde mitt i en social och kulturell revolution? Under de följande åren skulle idén om konsten som tidsspegel och tidsvittne, tillsammans med idén att samtidsmänniskan levde i en föränderlig värld, komma att förändra inte bara konstvärlden utan hela vår föreställning om vad bilder är och kan vara. Vi kommer att följa denna idé fram till 1920-talet och hur den kom att förvaltas och tolkas av olika konstnärer.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Konstvetenskapliga institutionen

Cramérgatan 3

621 67 VISBY

Lars Wängdahl

E-post: lars.wangdahl@konstvet.uu.se

Telefon: 018-471 8343, 0498-10 8343

Carina Dahlström

E-post: carina.dahlstrom@uadm.uu.se

Telefon: 0498-10 8234