Reklamens bild och funktion, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, Blandad tid, 50 %, Distans

  Startdatum: 27 mars 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-01704 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Uppläggning för distanskurs: Vi använder Uppsala universitets lärplattform Studium. Vårt chattverktyg heter Zoom. Undervisning sker genom chatt eller föreläsningar via videolänk. Lärarstöd via e-post, diskussionsforum, chattar etc..

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: Kontakta institutionen.

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Kursen ger en inblick i reklamens historia och dess roll i dagens samhälle med speciellt fokus på tolkning och förståelse av reklambilder samt deras funktion i relation till det omgivande samhället. Kursen har som utgångspunkt att reklambilder är kulturella produkter som både speglar och påverkar samhället.

I kursen ges olika instrument för att tolka och förstå reklambildens innehåll och dess funktion. Likaså undersöks hur reklambilden relaterar till andra bildkulturer som bildkonst, press och media. Kursen ger också en fördjupad diskussion om etik och reklam - var gränserna för reklamen går i samhället där speciellt fokus läggs på genusfrågor. Likaså ges en inblick i så kallad "branding" genom reklam, där målet inte är att förmedla den specifika varan utan att bygga upp föreställningar om ett varumärke.

Reklamens roll i samhället belyses genom hur reklam används som kommunikationsverktyg och hur reklam påverkar politik och vardagsliv. Reklamens roll i stadsrummet ges också speciell uppmärksamhet. Kursen ger även en kort översikt över reklamhistorien, med speciellt fokus på Sverige, från industrialiseringen fram till idag.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Konstvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H 752 38 UPPSALA

Box 630, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2887

E-post: info@konstvet.uu.se

Olle Wilson, kursansvarig

E-post: olle.wilson@konstvet.uu.se

Telefon: 018-471 83 40

Carina Dahlström, studieadministratör

E-post: carina.dahlstrom@uu.se

Telefon: 0498-10 82 34