Urbana kulturer 2019/2020 (7,5 hp)

HT19, Blandad tid, 50 %, Distans

Startdatum: 4 november 2019

Slutdatum: 19 januari 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-51738 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Uppläggning för distanskurs: Dator, internetuppkoppling och Flash krävs. Lärarstöd via e-post, diskussionsforum, chattar etc.

Behörighet: 90 hp med successiv fördjupning inom ett ämne inom historisk-filosofiska fakulteten, ekonomisk historia, sociologi, kulturgeografi eller inom närliggande ämnen inom språkvetenskapliga och tekniska utbildningar.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Kursen ger en fördjupad förståelse av teori och historia kring hur urbana kulturer från 1800-talet fram till idag formats genom visuella och materiella praktiker. I kursen diskuteras vad det är som gör en kultur urban samt hur den relaterar till staden och till stadslivet. I kursen kommer bland annat bildkulturer, populärmusik och stadens nöjesverksamheter att diskuteras.

Kursen inleds med en studie av de urbana kulturer som skapats i den under 1800-talet förvandlade europeiska staden med fokus på det sena 1800-talet. Andra delen av kursen inriktas mot den samtida staden, för att där se hur visuell kultur och materiella miljöer påverkar det dagliga livet och dess kulturer. Här kommer populärkulturen och staden att vara central. En diskussion om globalisering och hållbarhet i relation till detta kommer också att teoretiskt fördjupas.

Kursen kommer huvudsakligen att ge en fördjupad teoretisk förståelse av dessa frågor. Teorier om visuell kultur, rumslighet, intersektionalitet, globalisering och aktörs- och nätverksteori kommer att vara bas för denna diskussion.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Konstvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H 752 38 UPPSALA

Box 630, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2887

Fax: 018-471 2892

E-post: info@konstvet.uu.se

Henrik Widmark

E-post: henrik.widmark@konstvet.uu.se

Telefon: 018-471 29 98

Carina Dahlström

E-post: carina.dahlstrom@uadm.uu.se

Telefon: 0498-10 82 34