Konst, kontext och uppvisningskultur i renässansens och barockens Italien 2021/2022 (15 hp)

VT22, Blandad tid, 50 %, Distans

Startdatum: 17 januari 2022

Slutdatum: 5 juni 2022

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2021

Anmälningskod: UU-01736 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Uppläggning för distanskurs: Dator, internetuppkoppling och Flash krävs. Lärarstöd via e-post, diskussionsforum och chattseminarier med mer. I kursen ingår IT-baserad undervisning via nätet samt två icke obligatoriska tillfällen då studenterna möts på plats på seminarier, exkursioner och workshops.

Antal träffar för distans: 2

Behörighet: 90 hp konstvetenskap, renässansstudier eller motsvarande med successiv fördjupning.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 25000 kr

Studieavgift, totalt: 25000 kr

Om kursen

Kursen syftar till fördjupad kunskap om den italienska renässansens och barockens visuella kultur med fokus på bildtolkning, narrativ, relationerna original/kopia och beställare/producent/konsument med genus- och mångfaldsaspekter. Vidare studeras tidigmodernt samlande, konstmarknad och konstmuseernas historia. Kursen ger även inblick i det museala arbetets praktik och hur man presenterar konsthistoria på ett museum.

Kursen innehåller exkursioner till Uppsala/Stockholm och Italien. Dessa bekostas om inget annat anges av studenten själv. Förhinder att delta i exkursionerna kompenseras med andra uppgifter.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Konstvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H 752 38 UPPSALA

Box 630, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2887

Fax: 018-471 2892

E-post: info@konstvet.uu.se

Johan Eriksson

E-post: johan.eriksson@konstvet.uu.se

Telefon: 018-471 29 57

Carina Dahlström

E-post: carina.dahlstrom@uadm.uu.se

Telefon: 0498-10 82 34