Konst, kontext och uppvisningskultur i renässansens och barockens Italien, 15 hp

Läsåret 2021/2022

 • VT 2022, Blandad tid, 50 %, Distans

  Startdatum: 17 januari 2022

  Slutdatum: 5 juni 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2021

  Anmälningskod: UU-01736 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Uppläggning för distanskurs: Dator, internetuppkoppling och Flash krävs. Lärarstöd via e-post, diskussionsforum och chattseminarier med mer. I kursen ingår IT-baserad undervisning via nätet samt två icke obligatoriska tillfällen då studenterna möts på plats på seminarier, exkursioner och workshops.

  Antal obligatoriska träffar: 0

  Antal frivilliga träffar: 2

  Registrering: 23 december 2021 – 9 januari 2022

Behörighet: 90 hp konstvetenskap, renässansstudier eller motsvarande med successiv fördjupning.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 25000 kr

Studieavgift, totalt: 25000 kr

Om kursen

Kursen syftar till fördjupad kunskap om den italienska renässansens och barockens visuella kultur med fokus på bildtolkning, narrativ, relationerna original/kopia och beställare/producent/konsument med genus- och mångfaldsaspekter. Vidare studeras tidigmodernt samlande, konstmarknad och konstmuseernas historia. Kursen ger även inblick i det museala arbetets praktik och hur man presenterar konsthistoria på ett museum.

Kursen innehåller exkursioner till Uppsala/Stockholm och Italien. Dessa bekostas om inget annat anges av studenten själv. Förhinder att delta i exkursionerna kompenseras med andra uppgifter.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Konstvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H 752 38 UPPSALA

Box 630, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2887

E-post: info@konstvet.uu.se

Johan Eriksson

E-post: johan.eriksson@konstvet.uu.se

Telefon: 018-471 29 57

Carina Dahlström

E-post: carina.dahlstrom@uadm.uu.se

Telefon: 0498-10 82 34