Samtida stadskulturer: Milano, Tokyo, Los Angeles, 15 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, Blandad tid, 50 %, Distans

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-01747 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Uppläggning för distanskurs: Vi använder Uppsala universitets lärplattform Studium. Vårt chattverktyg heter Zoom. Undervisning sker genom chatt eller föreläsningar via videolänk. Lärarstöd via e-post, diskussionsforum, chattar etc. I kursen ingår IT-baserad undervisning via nätet samt en icke obligatorisk exkursion till vilken ett grupparbete ska ha utförts via distans.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 1

  Registrering: Kontakta institutionen.

Behörighet: Kandidatexamen

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 25000 kr

Studieavgift, totalt: 25000 kr

Om kursen

Kursen ger en fördjupad förståelse för de globala storstädernas kultur, ekonomi, historia samt arkitektur och stadsplanering. Den lär samband mellan städerna i ett globalt perspektiv och hur lokala skillnader och kulturyttringar kan ge globala genomslag. Som exempel på detta studerar vi de tre världsstäderna Los Angeles, Tokyo och Milano. Med dessa som utgångspunkt ger kursen dig verktyg för såväl teoretisk som metodologisk stadsanalys. I kursen använder vi såväl kulturella som subkulturella källor som film, musik, arkitektur, konst och litteratur, men även ekonomiska, politiska och geografiska analysverktyg.

I kursen tittar vi på sambanden mellan historia och ekonomi, men också hur såväl lokala kulturer som geografiska förutsättningar påverkat städerna. Städernas globala roll och genomslag diskuteras mot de enskilda exemplens förutsättningar. Arkitektur, stadsplanering, konst och subkulturer förstås både som resultat av lokala förutsättningar och som konsekvenser av globala processer inom ekonomi och kommunikationsteknik.

Kursens deltagare arbetar även med gemensamma nätbaserade uppgifter. Det ingår även en exkursion som ytterligare fördjupar frågorna om de globala storstädernas roll och utformning såväl i ett lokalt som globalt perspektiv.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Konstvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H 752 38 UPPSALA

Box 630, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2887

E-post: info@konstvet.uu.se

Henrik Widmark, kursansvarig

E-post: henrik.widmark@konstvet.uu.se

Carina Dahlström, studieadministratör

E-post: carina.dahlstrom@uu.se

Telefon: 0498-10 82 34