Att samla och ställa ut kunskap - historiska perspektiv, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 50 %, Campus

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 30 oktober 2022

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-51401 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 28 juli 2022 – 21 augusti 2022

Behörighet: Kandidatexamen

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Kursen handlar om användningen av objekt, samlingar och arkivmaterial - skapade av museer och andra kunskapsinstitutioner - som utgångspunkter för forskning om kunskapsproduktion och cirkulation. Ett ytterligare mål är att studera samma institutioners roll i relation till hur kunskap har ställts ut, organiserats och genererats över tid.

Kursen är tematiskt uppbyggd. Vi kommer att diskutera hur kunskap har organiserats med hjälp av epoker, geografier, taxonomier, och olika kunskapssystem. Ett annat tema är hur djur- och människokroppar har visats upp, och hur idéer om kön, ras och evolution har konstruerats och spridits via utställningar. Vi kommer även att undersöka den materiella vändningen och hur kunskaps- och objektcirkulation kan spåras i museers och samlingars arkiv. Det historiska perspektivet är centralt, och utvecklingen från tidigmoderna samlingar av rariteter, till vetenskapliga palats, till digitala samlingar utgör utgångspunkten för diskussioner om hur olika ideologier och sociala och politiska omständigheter format insamlandet och utställandet över tiden.

Kursen kommer också att beröra dagsaktuella frågor om repatriering och varför vissa typer av objekt och kunskap anses viktigare än andra.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Engelska parken, Thunbergsvägen 3P

Box 629, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2947

Studievägledaren

E-post: info@idehist.uu.se

Telefon: 018-471 29 47