Krisens historia II, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, 50 %, Campus

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 26 mars 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-01415 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 15 december 2022 – 8 januari 2023

Behörighet: Kandidatexamen

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

I början av 2000-talet har en våg av globala kriser - finanskriser, demokratins kris, miljö- och klimatkriser, pandemier och hälsokriser, och globaliseringens egen kris ­- alltmer präglat samhällsförståelsen och rest krav på politiska beslut och reformer, ny kunskap och förändrade livsmönster.

Men vad betyder det att förstå samhället och världen ur krisens perspektiv? Hur formar det synen på framtid och historia? Hur förstås och analyseras aktuella kriser inom olika vetenskaper och kunskapsområden? Hur har krisbegreppets innebörder förändrats över tid och mellan olika historiska miljöer? Vilken roll spelar krisnarrativ och historiska kriser i historieteori och inom ramen för historiska förklaringar? Vilken betydelse kan en avancerad förståelse av krisens historia spela för vårt sätt att förstå, möta och hantera kriser i samtiden?

Dessa frågor behandlas i kursen genom en serie föreläsningar och case-orienterade seminarier med lärare som har speciell kompetens och bedriver forskning inom olika områden med kopplingar till samtida kriser och krisförståelse. Kursen kan läsas av studenter på master- och doktorandnivå från samtliga vetenskapsområden.

Institutionen för idé- och lärdomshistoria ger två kurser om krisens historia. Krisens historia I lägger fokus på de grundläggande historiska perspektiven och ger en orientering i krisens och krisbegreppens betydelse i historiska förklaringar och historieteori samt gör tematiska nedslag i ett urval historiska och samtida kriser. Krisens historia II lägger fokus på tematisk och vetenskapligt integrativ fördjupning av aktuella kriser och krisperspektiv kopplade till klimat och miljö, medicin och hälsa, ekonomi och demokrati. Därtill läggs fokus på aktuell teoribildning om kriser i senmoderniteten som över tid alltmer sammankopplade och samhällsdefinierande fenomen och processer. Kurserna kan både läsas enskilt och som två sammanhängande kurser som ger successiv fördjupning och progression.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Engelska parken, Thunbergsvägen 3P

Box 629, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2947

Studievägledaren

E-post: info@idehist.uu.se

Telefon: 018-471 29 47