Historia i praktiken: Statistik i samhället, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 50 %, Campus

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 30 oktober 2022

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-51408 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Registrering: 28 juli 2022 – 21 augusti 2022

Behörighet: 90 hp varav minst 60 hp från Historikerprogrammet eller 60 hp ekonomisk historia, historia eller idé- och lärdomshistoria.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Statistik om samhället har sedan 1800-talet haft mycket stor betydelse inom politik, ekonomi och vetenskap. Inte minst är kvantitativa mått avgörande då sådana områden binds samman. Tänk bara på betydelsen av tillväxttal, arbetslöshetssiffror eller rankingar av olika länders skolsystem i dagens samhällsdebatter.

På kursen analyserar vi genom såväl historiska som samtida exempel hur sådan statistik kommer till och används. På så sätt ger kursen kritiska och historiska perspektiv på kvantifieringen, dess mening, makt och effekter i samhället. Kvantitativa resonemang är också grundläggande i historisk forskning. Enkla påståenden som "det var vanligt", "ofta" eller "ett återkommande drag" förutsätter sådana bedömningar. En god orientering kring kvantifiering är därför grundläggande för alla historiker. Kritiska perspektiv på statistik är inte minst nödvändiga för den som själv vill använda sig av kvantitativa metoder. Historiker är ofta beroende av uppgifter som kräver omsorgsfulla källkritiska överväganden. Sammantaget utvecklar du på kursen såväl din källkritiska förmåga som din förståelse av statistik som samhällsfenomen. En sådan statistisk "läskunnighet" är inte bara viktig i historisk forskning utan mycket användbar inom alla former av samhällsanalys.

Kursen ingår i Historikerprogrammet, men kursen är också tänkt för andra historiestuderande efter B-nivå. Kursen är en av fyra kurser som kompletterar varandra och ger en hel termins fördjupning i centrala färdigheter för studerande i historiska ämnen:

 • Historia i praktiken: Materiell kultur (ges av historiska institutionen)
 • Historia i praktiken: Berättande och historiebruk (ges av institutionen för idé- och lärdomshistoria)
 • Historia i praktiken: Statistik i samhället (ges av institutionen för idé- och lärdomshistoria)
 • Historia i praktiken: Kunskap och politik (ges av ekonomisk-historiska institutionen)

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Engelska parken, Thunbergsvägen 3P

Box 629, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2947

Studievägledaren

E-post: info@idehist.uu.se

Telefon: 018-471 29 47