Idéhistorisk forskning i praktiken, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, 50 %, Campus

  Startdatum: 27 mars 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-01403 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 13 mars 2023 – 19 mars 2023

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med 60 hp idé- och lärdomshistoria eller 90 hp historia/ekonomisk historia, eller motsvarande. Behörig är också student med examen från Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle med Uppsats STS, idé- och lärdomshistoria.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Kursen är inriktad på praktik i idéhistorisk forskning. Den är tänkt att vara uppsatsstödjande och gå parallellt med examensarbete på halvtid under samma period. Syftet är ge dig en tidig och dynamisk utvecklingsperiod gällande masteruppsatsen.

Kursen består av tre moment. Först en inledande del som handlar om hur problemformuleringar, analytiska perspektiv och forskningslägen kan kombineras med varandra; här arbetar vi utifrån exempel. Sedan följer en tillämpad fördjupningsdel med forskningslitteratur som är relevant för det egna uppsatsarbetet. Slutligen kommer en del som består av arbetsuppgifter i anslutning till masteruppsatser i slutfasen, vilket ska ge en fördjupad förståelse av forskningsprocesser i praktiken. Inom ramen för kursen ska du presentera en forskningsöversikt gällande självvalt område, samt en preliminär uppsatsinledning som diskuteras på ett seminarium.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Engelska parken, Thunbergsvägen 3P

Box 629, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2947

Studievägledaren

E-post: info@idehist.uu.se

Telefon: 018-471 29 47