Patienten och vårdmötets dynamik, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • Sommar 2022, Blandad tid, 50 %, Distans

  Startdatum: 6 juni 2022

  Slutdatum: 28 augusti 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 mars 2022

  Anmälningskod: UU-01419 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Uppläggning för distanskurs: Kontakt med lärare och studiekamrater sker via e-post och elektroniska konferenser. Du måste ha tillgång till internetansluten dator och e-post. Examination sker genom chattdiskussioner och skriftliga PM-uppgifter. 

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 25 april 2022 – 29 maj 2022

Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Anmärkning: Självstudier under vecka 26-32.

Om kursen

Kursen ger inblick i patientens roll som aktörer inom sjukvården i ett historiskt, kulturellt och socialt sammanhang. Inom kursen studeras hur olika patientgruppers roll har sett ut och skiftat historiskt sett samt vilken betydelse värderingar, kulturella förväntningar och maktstrukturer har för bemötandet. Centralt i kursen är ett mångfalds- och normkritiskt perspektiv, samt ett fokus på patienters aktiva roll och kunskaper och hur dessa kan vara resurser för medicinen och vården.

Stor vikt läggs vid att diskutera och kritiskt granska hur växlande kunskapskulturer, samhällsstrukturer och värderingar påverkar hur patienter behandlas och bemöts, och vad det innebär för möjligheten till en jämlik, jämställd och demokratisk sjukvård. Patienters egna röster kommer till tals genom konstnärliga verk såsom skönlitteratur och film. Personer med egna patienterfarenheter kan också komma att ingå som gästlärare.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Engelska parken, Thunbergsvägen 3P

Box 629, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2947

Studievägledaren

E-post: info@idehist.uu.se

Telefon: 018-471 29 47