Andraspråksinlärning 2019/2020 (7,5 hp)

HT19, 50 %, Campus

Startdatum: 11 november 2019

Slutdatum: 19 januari 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-57718 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: 30 hp i ett språkvetenskapligt ämne.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Anmärkning: Kursen ges i mån av resurser.

Om kursen

Kursen ger en introduktion till teorier om olika typer av andraspråksinlärning i och utanför klassrummet. Hur går det till att lära sig ett nytt språk? Finns det en känslig ålder efter vilken det är svårt att lära sig ett nytt språk på samma nivå som en infödd? Hur ska undervisningen läggas upp för att stödja språkutvecklingen? Vilken roll spelar modersmålet vid inlärningen av ett nytt språk? Dessa och likande frågor behandlas inom ramen för en allmän teori om andraspråksinlärning.

Kursen ger insikter i själva inlärningsprocessen och hur denna ska studeras vetenskapligt. Utvecklingen på olika nivåer som ljudstruktur, grammatik, ordförråd och diskurs studeras med hjälp av autentiska exempel från svenska som andraspråk och engelska och moderna språk. Undervisningen sker i form av föreläsningar och lektionsundervisning med obligatoriska moment. Dessutom utförs ett projektarbete.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för lingvistik och filologi

Engelska parken Thunbergsvägen 3H

Box 635, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2252

E-post: info@lingfil.uu.se

Lingvistiksamordnaren

E-post: lingvistik@lingfil.uu.se

Telefon: 018-471 22 52