Praktisk argumentationsanalys och retorik 2019/2020 (7,5 hp)

HT19, 50 %, Campus

Startdatum: 4 november 2019

Slutdatum: 19 januari 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-52602 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

Behörighet: 60 hp i ett ämne.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Kursen är inriktad på argumentationsteori och argumentationsanalys utifrån ett retoriskt perspektiv. Kursen syftar till att fördjupa dina insikter i hur argument fungerar och kan evalueras i sin kontext. Kursen ger analytiska och teoretiska perspektiv på de olika former av argumenterande kommunikation som idag produceras i massmedier, i sociala medier och i vetenskaplig diskurs.

Under kursen tränas din skicklighet att identifiera, beskriva, analysera och evaluera argumentation i olika kontexter och genrer såsom debattartiklar, politiska tal och kommunikation på sociala medier. Teoretiska moment varvas med praktiska. Du stärker din förmåga att på ett kritiskt sätt och med relevant terminologi beskriva de argumentationsanalytiska och retoriska aspekterna av företrädesvis verbal argumentation.

Efter genomgången kurs förväntas du kunna: 

  • uppvisa förmågan till kritisk och reflekterande analys och evaluering av argumenterande diskurser
  • självständigt kunna analysera och diskutera argumentation samt dess teoretiska och praktiska förhållande till retorik,
  • visa förtrogenhet med modern argumentationsteori och dess fördjupade teoretiska, metodologiska och praktiska kunskaper om den persuasiva kommunikationens rationella aspekter

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Litteraturvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P

Box 632, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2950

E-post: info@littvet.uu.se