Känsla och nation. Tvåtusen år av svensk emotionshistoria 2019/2020 (7,5 hp)

VT20, 50 %, Campus

Startdatum: 20 januari 2020

Slutdatum: 29 mars 2020

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2019

Anmälningskod: UU-02611 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Syftet med denna kurs är att undersöka på vilka sätt känslor - historiska och samtida - kan göras till föremål för kulturhistorisk analys. Kursen tar sin utgångspunkt i den Emotional Turn som ofta diskuterats på senare år i framför allt anglosaxisk forskning.

Med utgångspunkt i såväl klassisk som modern forskning undersöks ett antal känslouttryck från litteratur, konst, populärkultur med mera ur ett brett historiskt perspektiv. Särskilt fokus ligger också på frågan huruvida dessa känslouttryck kan sägas uttrycka, eller spegla, specifikt svenska förhållanden. Och genomgående i kursen diskuteras på vad sätt, och i vad mån, det är meningsfullt att tala om en specifikt svensk (eller skandinavisk) emotionell kultur, och på vad sätt denna i sådana fall skulle skilja sig från den generellt västerländska.

Kursen kombinerar perspektiv från retorik, sociologi, cultural studies och estetiska vetenskaper. Här studeras ett antal exempel på politisk och estetisk kommunikation från olika historiska epoker. Därtill belyses problematiken genom att antal teoretiska arbeten.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Litteraturvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P

Box 632, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2950

E-post: info@littvet.uu.se

Jon Viklund

E-post: jon.viklund@littvet.uu.se

Telefon: 018-471 29 46