Grundkurs i retorik, distans 2019/2020 (7,5 hp)

Sommar 2019, 100 %, Distans

Startdatum: 17 juni 2019

Slutdatum: 9 augusti 2019

Sista ansökningsdatum: 15 mars 2019

Anmälningskod: UU-02618 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Uppläggning för distanskurs: Under kursen använder vi universitetets lärplattform Studium för diskussioner, inlämningsuppgifter, grupparbete och videouppkoppling. Kursen inkluderar även en obligatorisk träff i Uppsala lördagen den 29 juni 2019. Till kursen hör förutom litteraturläsning och skriftliga uppgifter även grupparbete och praktiska övningar som demonstreras via video och under träffen i Uppsala.

Antal obligatoriska träffar för distans: 1

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Kursen ger dig en grundläggande kunskaper om retoriken, läran om övertygandets och den effektiva framställningens konst. Den sätter dig in i retorikens historiska, antika grunder liksom dess teoribildning, och den visar betydelsen av såväl den praktiska som den teoretiska sidan av retoriken idag. Tal, texter och andra uttrycksmedel studeras och diskuteras. Du får kunskaper om några av retorikvetenskapliga centrala termer och analysmetoder. Därtill syftar kursen till att uppöva ett kritiskt analyserande förhållningssätt gentemot språk och andra uttrycksmedel som faktorer vid påverkan i olika politiska och sociala sammanhang. Kursen innehåller också praktiska moment, särskilt övningar i muntligt framförande.
 
Efter genomgången kurs förväntas du:

  • ha grundläggande kunskaper i retorikens historia, teoribildning och arbetsmetoder
  • ha utvecklat sin förmåga att kommunicera effektivt i tal och skrift
  • ha utvecklat sin förmåga att analysera retoriska budskap av olika slag
  • kunna anlägga ett etiskt perspektiv på retorisk teori och praktik.
Kursen ges vecka 25-27 samt 31-32. Ingen undervisning sker mellan vecka 28-30.

Mer information

Kontakt

Litteraturvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P

Box 632, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2950

E-post: info@littvet.uu.se

Jon Viklund jon.viklund@littvet.uu.se

Telefon: 018-471 29 46