Grundkurs i retorik, distans, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • Sommar 2022, 50 %, Distans

  Startdatum: 6 juni 2022

  Slutdatum: 28 augusti 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 mars 2022

  Anmälningskod: UU-02617 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Uppläggning för distanskurs: Undervisningen är nätbaserad och bygger på interaktion mellan medstudenter och mellan student och lärare. Examination sker i form av obligatoriska chattar (eller motsvarande) och skriftliga inlämningsuppgifter.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Registrering: 2 juni 2022 – 6 juni 2022

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om retorik: läran om övertygandets och den effektiva framställningens konst. Den sätter dig in i retorikens historiska, antika grunder liksom dess teoribildning, och visar betydelsen av såväl den praktiska som den teoretiska sidan av retoriken idag. Tal, texter och andra uttrycksmedel studeras. Du får kunskaper om några av retorikvetenskapens centrala termer och analysmetoder. Därtill syftar kursen till att ge dig ett kritiskt analyserande förhållningssätt gentemot språk och andra uttrycksmedel som används för att påverka i olika politiska och sociala sammanhang. Kursen innehåller övningar i muntligt framförande, men bygger i huvudsak på självstudier.

Kursen ges vecka 23-34. Interaktiva studier med föreläsningar, online-diskussioner, med mera sker vecka 23-26. I vecka 27-34 bedrivs självstudier. Inlämningar sker löpande under kursens gång.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Litteraturvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P

Box 632, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2950

E-post: info@littvet.uu.se

Kursadministration

E-post: info@littvet.uu.se

Telefon: 018-471 2950