Dystopier och undergångsberättelser 2019/2020 (7,5 hp)

HT19, 50 %, Campus

Startdatum: 4 november 2019

Slutdatum: 19 januari 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-52609 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Behörighet: 60 hp i ett ämne

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Kursen syftar till att belysa den dystopiska litteraturen samt de apokalyptiska och postapokalyptiska undergångsberättelserna ur ett historiskt, samtidspolitiskt, estetiskt och bokmarknadsmässigt perspektiv. Kursen behandlar deras framväxt och särprägel som genrer och rymmer texter av både kanoniserade författare och författare med mer populärlitterär prägel, med särskilt fokus på det anglosaxiska och det svenska språkområdet.

Efter genomgången kurs förväntas du:

  • ha kännedom om de dystopiska, apokalyptiska och postapokalyptiska genrernas framväxt och spridning i olika delar av det litterära systemet
  • kunna analysera berättarteknik, retorik, strukturer och återkommande inslag inom dessa genrer samt hur de kan uppträda i andra medier som film, tv-serier, datorspel och grafiska romaner
  • ha god kännedom om några av dessa genrers klassiker och mest kända moderna uttryck
  • kritiskt kunna diskutera dystopiers och undergångsberättelsers allegoriska betydelser och historisk-politiska kontext (inklusive att anlägga bland annat genus- och klassperspektiv på texterna)

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Litteraturvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P

Box 632, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2950

E-post: info@littvet.uu.se

Jon Viklund

E-post: jon.viklund@littvet.uu.se

Telefon: 018-471 29 46