Retorik, politik och den liberala demokratins kris, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, 50 %, Campus

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 26 mars 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-02607 Anmälan

  Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Platsgaranti

  Registrering: 15 december 2022 – 8 januari 2023

Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Är demokratin i fara? Sedan 9/11-attackerna 2001 har det talats om en de liberala demokratiernas kris, där upptagenhet med säkerhetsfrågor och populistiska rörelser destabiliserat begrepp som sanning, fakta, mänskliga rättigheter och det gemensamt goda. Syftet med kursen är att ge ett historiskt och teoretiskt perspektiv på den samtida liberala demokratins kris, med särskilt fokus på politisk-retorisk teori. Du kommer att få bekanta dig med såväl samtida omtalade tänkare som med mer okända verk inom området. Kursens bärande tanke är att det bakom irrationalitet och slumpmässighet finns mönster som kan vara svåra att förklara inom ramen för traditionell retorisk och politisk teori, men som kan både beskrivas och förstås ur en retorisk filosofisk-antropologisk synvinkel.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Litteraturvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P

Box 632, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2950

E-post: info@littvet.uu.se

Kursadministration

E-post: info@littvet.uu.se

Telefon: 018-471 2950