Retorik B, 30 hp

Läsåret 2023/2024

 • VT 2024, 100 %, Campus

  Startdatum: 15 januari 2024

  Slutdatum: 2 juni 2024

  Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

  Anmälningskod: UU-02623 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Platsgaranti

  Registrering: 11 december 2023 – 7 januari 2024

Behörighet: Retorik A alternativt 45 hp i Liberal Arts och Grundkurs i retorik, 7,5 hp samt Modern idéhistoria, 7,5 hp eller Idéhistoriens huvudlinjer, Nyare tiden, 7,5 hp.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

Den här kursen ger dig fördjupade kunskaper om den klassiska retorikens texter liksom om de verk som format förståelsen av modern retorik. Du får därtill träna dina praktiska färdigheter genom en delkurs om kampanjarbete. Retorik B fördjupar de historiska, metodiska och teoretiska kunskaper som inhämtats på tidigare nivå. Därutöver lägger den tonvikt vid förmågan att formulera vetenskapliga problem på en grundläggande nivå, samt fördjupa färdigheterna i att diskutera sådana problem i tal och skrift.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Litteraturvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P

Box 632, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2950

E-post: info@littvet.uu.se

Kursadministration

E-post: info@littvet.uu.se

Telefon: 018-471 2950