Barn- och ungdomslitteratur 2019/2020 (7,5 hp)

VT20, 50 %, Campus

Startdatum: 20 januari 2020

Slutdatum: 27 mars 2020

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2019

Anmälningskod: UU-02605 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

Behörighet: 60 hp i ett ämne

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Kursen syftar till att i anknytning till aktuell forskning ge fördjupade insikter i olika litterära genrer och skönlitterära texter som vänder sig till barn och ungdomar, alltifrån bilderböcker till litteratur som anses gränsa till böcker för vuxna, men även diskutera exempel på barndomsskildringar skrivna för vuxna.

Efter genomgången kurs förväntas du:

  • ha kännedom om barn- och ungdomsboken som begrepp
  • kunna analysera samverkan mellan bild och text i bilderböcker
  • känna till olika uppfattningar av sagoläsningar
  • kunna diskutera skillnader mellan böcker om barn skrivna för barn och för vuxna
  • kunna definiera vad som kännetecknar s. k. populärlitteratur för denna läsargrupp
  • kunna definiera genren fantasy
  • ha stiftat bekantskap med exempel på realistiska ungdomsskildringar
  • vara ajour med aktuell debatt och forskning kring denna litteraturart

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Litteraturvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P

Box 632, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2950

E-post: info@littvet.uu.se

Jon Viklund

E-post: jon.viklund@littvet.uu.se

Telefon: 018-471 29 46