Den moderna romanen 2019/2020 (7,5 hp)

VT20, 50 %, Campus

Startdatum: 20 januari 2020

Slutdatum: 27 mars 2020

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2019

Anmälningskod: UU-02602 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

Behörighet: 60 hp i ett ämne

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Kursen syftar till att ge kunskap om den moderna romanen, sådan den utvecklats sedan sekelskiftet 1900, genom att fokusera på ett antal centrala författarskap och texter där såväl tematiska, berättartekniska, politiska, filosofiska, estetiska och livsåskådningsmässiga aspekter behandlas. Kursen syftar även till att ställa utvecklingen av den moderna romanen i relation till samhällelig och social förändring.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Litteraturvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P

Box 632, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2950

E-post: info@littvet.uu.se

Jon Viklund

E-post: jon.viklund@littvet.uu.se

Telefon: 018-471 29 46