Mediernas retorik 2019/2020 (7,5 hp)

VT20, 50 %, Campus

Startdatum: 30 mars 2020

Slutdatum: 5 juni 2020

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2019

Anmälningskod: UU-02604 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

Behörighet: 60 hp i ett ämne

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Kursen syftar till att på olika sätt belysa relationen mellan retorik och medier, samt ge den studerande grundläggande insikter i samtida medieteori. I kursen diskuteras retorikens mediala dimensioner såväl ur ett historiskt som ett samtida perspektiv. Centrala medieteoretiska perspektiv presenteras, och ett antal retoriska artefakter från skilda epoker belyses ur dessa perspektiv.


Efter genomgången kurs förväntas du:

  • uppvisa kunskap om retorikens mediehistoria ur ett historiskt perspektiv
  • visa prov på förmågan att kunna reflektera över den klassiska retorikens möjligheter och begränsningar när det gäller att diskutera det moderna mediesamhällets retoriska uttryck
  • på ett grundläggande sätt kunna redogöra för viktiga strömningar i samtida medieteori
  • visa självständig förmåga när det gäller att diskutera och analysera retoriska uttryck med utgångspunkt i medieteoretisk och mediehistorisk reflexion

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Litteraturvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P

Box 632, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2950

E-post: info@littvet.uu.se