Musikvetenskap B, 30 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 50 %, Campus

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-52901 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Registrering: 1 augusti 2022 – 22 augusti 2022

 • VT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-02914 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Registrering: 12 december 2022 – 9 januari 2023

Behörighet: Minst 22,5 hp från Musikvetenskap A

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Anmärkning: Undervisning på engelska kan förekomma.

Om kursen

Kursen Musikvetenskap B är en fortsättning på Musikvetenskap A. Kursen ger dig verktyg och metoder för att studera musik på ett vetenskapligt sätt.

Musikvetenskap B motsvarar den andra terminen av kandidatprogrammet i musikvetenskap och möjlighet finns att hoppa på kandidatprogrammet efter att man läst kursen.

Delkurs 1 (vårtermin): Musiken i det populära, 7,5 hp

Musiken i det populära behandlar musikaliska populariseringsprocesser under 1900-talet fram till idag, från vinyl till internet. Du får också lära dig att studera musik, i synnerhet populärmusik, med ett interkulturellt och socialt perspektiv.

Delkurs 1 (hösttermin): Världsmusik, 7,5 hp

I delkursen Världsmusik får du studera musik och musicerande i ett urval av kulturer från runt om i världen. Med ett musiketnologiskt perspektiv belyses musikskapandet utifrån aspekter som etnicitet, identitet och tradition. Denna delkurs kan sökas som fristående kurs.

Delkurs 2: Uppsatskurs, 7,5 hp

En del av Musikvetenskap B är att skriva en självständig B-uppsats. Med hjälp av en handledare får du utföra egen musikvetenskaplig forskning. I delkursen får du öva på att ta fram en frågeställning, söka fram källor och litteratur, samt disponera en vetenskaplig text.

Delkurs 3: Verkstudier, 7,5 hp

Verkstudier är en grundkurs i musikanalys. Du får lära dig att identifiera och beskriva vanliga formtyper inom den västerländska konstmusiken, samt urskilja motiv och teman. Du får också verktyg som är relevanta vid analys av populärmusik. Delkursen motsvarar andra halvan av den fristående kursen Musikteori 1.

Delkurs 4: Fördjupningskurs i musikvetenskap, 7,5 hp

Fördjupningskursen gör en djupdykning i ett specifikt och av läraren utvalt musikvetenskapligt delämne. Här får du lära dig hur forskningssituationen ser ut just inom detta ämne och vilka typer av frågeställningar och metoder som är relevanta. Delkursens innehåll varierar från termin till termin; kontakta institutionen för mer information.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för musikvetenskap

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Box 633, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 6865 018-471 6250

Studievägledare

E-post: studievagledare@musik.uu.se

Telefon: 018-471 68 65