Musikvetenskap C, 30 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-02916 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Registrering: 12 december 2022 – 9 januari 2023

Behörighet: Musikvetenskap A och B eller Musikvetenskap AB

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Anmärkning: Undervisning på engelska kan förekomma.

Om kursen

Musikvetenskap C motsvarar kandidatprogrammets sista termin. I kursen får du skriva ett självständigt examensarbete - en förutsättning för en filosofie kandidatexamen med musikvetenskap som huvudområde.

Delkurs 1: Musikvetenskapliga metoder, 7,5 hp

I denna delkurs behandlas texter som representerar olika musikvetenskapliga metoder och tillämpningar. Delkursen förbereder dig på att välja relevanta metoder för egen forskning i musikvetenskap.

Delkurs 2: Musikanalys, 7,5 hp

Denna delkurs ger dig förståelse för hur en musikanalys är uppbyggd och vilka teorier och metoder som finns tillgängliga. Du får även öva på analysmetodik i praktiken, då du själv får skriva en musikanalys av ett stycke i valfri genre.

Delkurs 3: Examensarbete, 15 hp

Examensarbetet utgörs av en C-uppsats, även kallat kandidatuppsats. Du får en introduktion till musikvetenskapens delområden och får därefter specialisera dig inom en valfri frågeställning, då du med hjälp av en handledare får välja metoder, söka fram information och författa en uppsats.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för musikvetenskap

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Box 633, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 6865 018-471 6250

Studievägledare

E-post: studievagledare@musik.uu.se

Telefon: 018-471 68 65