Musikanalys: noterad musik, 7,5 hp

Läsåret 2021/2022

 • VT 2022, 50 %, Campus

  Startdatum: 17 januari 2022

  Slutdatum: 27 mars 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2021

  Anmälningskod: UU-02912 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Platsgaranti

  Registrering: 22 december 2021 – 10 januari 2022

Behörighet: Kandidatexamen samt god notläsningsförmåga. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Notation används i musiken för att uppnå ett visst klingande resultat, och har möjliggjort avancerade och sofistikerade strukturer i den västerländska musikens utveckling. Analys av noterad musik är därför ett mycket kraftfullt teoretiskt och metodiskt verktyg i förståelsen av sådan musik.

Kursen behandlar musikanalytiska metoder och idétraditioner, däribland följande:

 • fasta och dynamiska genre-, form- och stiltraditioner och dessas terminologier och begreppsapparater
 • reduktiva och skiktbaserade analysmodeller
 • hermeneutiska, semiotiska och metaforiska analysmodeller
 • frågor rörande intentionalitet, verkbegrepp, värdering och tolkning.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för musikvetenskap

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Box 633, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 6865 018-471 6250

Studievägledare

E-post: studievagledare@musik.uu.se

Telefon: 018-471 68 65