Aktuella perspektiv i populärmusikstudier 2019/2020 (7,5 hp)

VT20, 50 %, Campus

Startdatum: 30 mars 2020

Slutdatum: 7 juni 2020

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2019

Anmälningskod: UU-02908 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

Behörighet: Kandidatexamen. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Studiet av populärmusik har alltsedan dess början utmärkts av två distinkta tendenser. För det första har det varit tvärvetenskapligt till sin natur, inkluderande en mångfald av teoretiska och metodmässiga perspektiv. För det andra har fältet varit kontinuerligt fokuserat på den närmaste samtiden, och lagt stor vikt vid analysen av kulturella praktiker såsom dessa yttrar sig samt vinnlagt sig om att dessa situerats i politiska, ekonomiska och teknologiska kontexter. I denna tradition introducerar kursen ett antal centrala perspektiv i studiet av populärmusik, strukturerat kring tre huvudområden:

Analys: Detta tema tar sig an samtida angreppssätt rörande analys av populärmusik med hänseende på dennas omständigheter som teknologiserad, medierad, och icke-noterad musik

Teori: Detta tema introducerar aktuellt tvärvetenskapligt arbete som har bidragit till teoretiseringen av populärmusik, dess framförande, estetik och möjliga innebörder, utifrån en rad vetenskapliga perspektiv. Dessa inkluderar filosofi, genus och kritiska etnicitetsstudier, samt ekologistisk kritik.

Aktuella sound: Detta tema fokuserar på den senaste tidens estetiska utvecklingslinjer, med inriktning på soniska, teknologiska och multimediala egenskaper. Här behandlas ett antal aktuella vetenskapliga frågeställningar som tar avstamp i senare års utveckling.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för musikvetenskap

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Box 633, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 6865 018-471 7887

Fax: 018-471 6820

Studievägledare

E-post: studievagledare@musik.uu.se

Telefon: 018-471 68 65

Fax: 018-471 68 20