Musikteori 2, 15 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 50 %, Campus

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-52918 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Registrering: 1 augusti 2022 – 22 augusti 2022

 • HT 2022, 50 %, Distans

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-52930 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Uppläggning för distanskurs: Kursen genomförs helt på distans och kräver tillgång till dator med internetuppkoppling. Allt lektionsmaterial finns i kursen. Inga sammankomster eller fasta tider. Kursen examineras löpande.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 1 augusti 2022 – 22 augusti 2022

 • VT 2023, 50 %, Distans

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-02930 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Uppläggning för distanskurs: Kursen genomförs helt på distans och kräver tillgång till dator med internetuppkoppling. Allt lektionsmaterial finns i kursen. Inga sammankomster eller fasta tider. Kursen examineras löpande.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 12 december 2022 – 9 januari 2023

Behörighet: Musikteori 1, 15 hp, eller motsvarande

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 22500 kr

Studieavgift, totalt: 22500 kr

Anmärkning: Undervisning på engelska kan förekomma.

Om kursen

Kursen består av fyra delkurser.

Delkurs 1: Generalbassats, 3 hp

Delkursen behandlar de grundläggande reglerna i generalbasnotation ("basso continuo"). Generalbas var ett mycket vanligt sätt att notera ackompanjemang på under, i synnerhet, barocken. Studenten får i kursen pröva på att skriva ut en fyrstämmig sats utifrån en generalbasstämma.

Delkurs 2: Satslära och harmonisk analys, 4 hp

Delkurs 2 är en direkt fortsättning på den föregående kursen Musikteori 1. I takt med att studenten denna gång leds in på 1800-talets och romantikens harmonilära, så blir harmoniken mer avancerad och tonartsutvikningar allt vanligare.  

Delkurs 3: Instrumentationens grunder, 2 hp

Under kursen får du en grundläggande introduktion till instrumentation. Du får utifrån tydliga instruktioner fördela stämmor i ett musikstycke mellan olika instrument i en typisk klassisk orkesteruppsättning från andra halvan av 1700-talet.

Delkurs 4: Musikanalys, 6 hp

I sista delkursen får du en introduktion till hur man som musikvetare går till väga för att analysera musik i skrift. Kursen avslutas med att du får skriva en egen musikanalys av ett musikstycke i valfri genre. Här lämnas du relativt fri att tillämpa den teoretiska kunskap som plockats upp under de olika delkurserna.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för musikvetenskap

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Box 633, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 6865 018-471 6250

Studievägledare

E-post: studievagledare@musik.uu.se

Telefon: 018-471 68 65