Svenska som andraspråk C 2020/2021 (30 hp)

HT20, 100 %, Campus

Startdatum: 31 augusti 2020

Slutdatum: 17 januari 2021

Sista ansökningsdatum: 15 april 2020

Anmälningskod: UU-55613 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

VT21, 100 %, Campus

Startdatum: 18 januari 2021

Slutdatum: 6 juni 2021

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2020

Anmälningskod: UU-05613 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: Svenska som andraspråk A och B.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

Kursen ger dig  fördjupade och breddade kunskaper inom ett eller flera områden av ämnet, med hänsyn till din intresseinriktning. Utbildningen består av delkurserna:

Metod och teori i uppsatsarbetet med inriktning mot svenska som andraspråk 7,5 hp,
Examensarbete 15 hp, samt
Valfri delkurs

I delkursen Examensarbete ingår att göra ett självständigt examensarbete i form av en undersökning utifrån en språkvetenskaplig eller ämnesdidaktisk frågeställning med anknytning till svenska som andraspråk. Ämnet bestäms i samråd med med kurslärare och handledare och redovisas skriftligt i form av en uppsats, som presenteras vid seminariet. I metod och teori-kursen får du en översikt av metoder och teorier som används inom fältet, och i och med den valfria kursen kan du rikta in dina studier mot det som intresserar dig mest.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för nordiska språk

Engelska parken Thunbergsvägen 3L, hus 16 plan 2

Box 527, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1271

E-post: info@nordiska.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledningen@nordiska.uu.se

Telefon: 018-471 12 76