Svenska som andraspråk C, 30 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-55613 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Registrering: 28 juli 2022 – 28 augusti 2022

 • VT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-05613 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Registrering: 15 december 2022 – 15 januari 2023

Behörighet: Svenska som andraspråk A och B

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

Kursen ger dig fördjupade och breddade kunskaper inom ett eller flera områden av ämnet, med hänsyn till din intresseinriktning. Utbildningen består av delkurserna:

 1. Teori och metod i svenska som andraspråk, 7,5 hp,
 2. Självständigt arbete, 15 hp
 3. Valbar delkurs, 7,5 hp
I delkursen Självständigt arbete ingår att göra ett självständigt examensarbete i form av en undersökning utifrån en språkvetenskaplig eller ämnesdidaktisk frågeställning med anknytning till svenska som andraspråk. Ämnet bestäms i samråd med med kurslärare och handledare och redovisas skriftligt i form av en uppsats, som presenteras vid seminariet. I teori- och metodkursen får du en översikt av metoder och teorier som används inom fältet, och i och med den valbara delkursen kan du rikta in dina studier mot det som intresserar dig mest.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för nordiska språk

Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2 Institutionen för nordiska språk

Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, Box 527, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1271 072-9999665

E-post: info@nordiska.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledningen@nordiska.uu.se

Telefon: 018-471 12 76