Praktisk danska, 7,5 hp

Läsåret 2021/2022

 • VT 2022, Kvällstid, 50 %, Campus

  Startdatum: 28 mars 2022

  Slutdatum: 5 juni 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2021

  Anmälningskod: UU-05633 Anmälan

  Undervisningsspråk: Danska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Registrering: 14 mars 2022 – 27 mars 2022

Behörighet: Danska 1, 7,5 hp, eller Nordens språk, särskilt danska och norska, 7,5 hp, eller Grannspråken i Norden, särskilt danska och norska, 7,5 hp, eller Danska och norska 7,5 hp, eller motsvarande

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Vill du lära dig att skriva och tala danska? Praktisk danska är en fortsättningskurs i danska som bygger på att du redan genomfört grundkurs om danska språket. Du bygger vidare på dina kunskaper om danskans grammatik, ordförråd, språkbruk och uttal, och tillämpar dina teoretiska kunskaper genom praktiska muntliga och skriftliga övningar. Praktisk danska är en språkfärdighetskurs där du tränar din förmåga att skriva och tala på danska.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för nordiska språk

Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2 Institutionen för nordiska språk

Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, Box 527, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1271 072-9999665

E-post: info@nordiska.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledningen@nordiska.uu.se

Telefon: 018-471 12 76