Fornisländska, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 50 %, Campus

  Startdatum: 31 oktober 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-55608 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Registrering: 17 oktober 2022 – 30 oktober 2022

 • VT 2023, 50 %, Campus

  Startdatum: 27 mars 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-05608 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Registrering: 13 mars 2023 – 26 mars 2023

Behörighet: 30 hp i ett språkvetenskapligt ämne eller Isländska 1, 7,5 hp, och Isländska 2, 7,5 hp

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Anmärkning: Kursen samläses med Nordiska språk B.

Om kursen

Kärlek, poesi, spänning - de isländska sagorna har allt. Det fornisländska språket ger dig tillgång till ett av nordens främsta bidrag till världslitteraturen: de isländska sagorna, Snorres Edda och Eddadikterna. I denna kurs lär du dig grunderna i fornisländska och läser utdrag ur fornisländska sagor och dikter på originalspråk. Du analyserar texterna, lär dig fornisländsk ljudlära och grammatik och fyller på ditt fornisländska ordförråd. Du lär dig också om fornisländskan i förhållande till äldre och yngre svenska, vad som skiljer dem åt och vilka likheter som finns. Under kursens gång får du också kunskap om hur samhället såg ut när texterna skrevs och hur det påverkat texternas utformning.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för nordiska språk

Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2 Institutionen för nordiska språk

Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, Box 527, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1271

E-post: info@nordiska.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledningen@nordiska.uu.se

Telefon: 018-471 12 76