Svenska som andraspråk A, 30 hp

Läsåret 2023/2024

 • HT 2023, Kvällstid, 25 %, Distans

  Startdatum: 28 augusti 2023

  Slutdatum: 8 juni 2025

  Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

  Anmälningskod: UU-55671 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: Kontakta institutionen.

 • HT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 28 augusti 2023

  Slutdatum: 14 januari 2024

  Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

  Anmälningskod: UU-55603 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Registrering: 27 juli 2023 – 27 augusti 2023

 • VT 2024, 100 %, Campus

  Startdatum: 15 januari 2024

  Slutdatum: 2 juni 2024

  Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

  Anmälningskod: UU-05603 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Registrering: 14 december 2023 – 14 januari 2024

 • VT 2024, Kvällstid, 25 %, Distans

  Startdatum: 15 januari 2024

  Slutdatum: 18 januari 2026

  Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

  Anmälningskod: UU-05671 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 14 december 2023 – 14 januari 2024

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

Att kunna undervisa i svenska som andraspråk är en efterfrågad kompetens på arbetsmarknaden. Andraspråksundervisning är också en viktig del av vårt samhälle och du som lärare kan göra stor skillnad i elevers språkinlärning. Den här kursen ger dig kunskaper och verktyg som krävs för att bli bra på att lära ut svenska som andraspråk. Du lär dig mer om olika faktorer som påverkar andraspråksinlärning och du lär dig att lära ut och jämföra svensk grammatik och fonologi med andra språk. Det teoretiska innehållet varvas med yrkesnära inslag såsom lektionsplanering och studiebesök av andraspråksundervisning ute på skolor. Den här kursen riktar sig till dig som är intresserad av språkinlärning och flerspråkighet, du kanske är verksam lärare, lärarstudent eller allmänt intresserad. Kursen består av fyra delkurser:

Skolan i det flerspråkiga samhället - en kurs om det flerspråkiga samhället och språk- och kulturmöten i skolan. Under kursen lär du dig hur olika former av integrationspolitik sätter ramarna för vilka undervisningsmodeller som erbjuds för flerspråkiga elever. Skolämnena svenska som andraspråk och modersmål behandlas i ett historiskt och samhälleligt perspektiv. Vidare analyserar du svårfångade fenomen som språk, kultur, etnicitet och identitet, och förhållandet dem mellan.

Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv - en kurs om svenskans grammatik ur ett inlärarperspektiv. Du lär dig om grundläggande svensk grammatik och likheter och skillnader mellan svensk grammatik och grammatik i andra språk. Du får också utföra enkla analyser av grammatik i elevtexter och gör studiebesök på svenskundervisning för andraspråksinlärare.

Fonetik och muntlig kommunikation - en kurs om att lära ut uttal av det svenska språket. Du lär dig vilka egenskaper olika vokaler och konsonanter har gemensamt och vilka egenskaper som skiljer dem från varandra. Du får kunskaper om vilka ljudegenskaper i svenskan som är ovanliga genom jämförelser med andra språk. Du får även tillfälle att analysera utländska brytningar för att upptäcka vilka svenska ljud som är svåra att lära sig.

Andraspråksinlärning i teori och praktik - en kurs om att lära ut svenska som andraspråk. Du får kunskap om vad som kännetecknar inlärarspråk och hur du kan analysera var dina elever befinner sig språkligt. Du får också veta mer om olika faktorer som påverkar andraspråksinlärning, om teorier för andraspråksinlärning och hur dessa kan omsättas till undervisning och du får kunskap om att lära ut och jämföra svensk grammatik och fonologi med andra språk. Det teoretiska innehållet varvas med yrkesnära inslag såsom lektionsplanering och studiebesök av andraspråksundervisning ute på skolor.

Uppläggning för distanskurs: Distanskursen genomförs i lärplattform. Tillgång till internetansluten dator med uppdaterad webbläsare och headset är nödvändigt. Kursen bygger på självstudier och kommunikation i den webbaserade undervisningsmiljön och vänder sig till dig som känner dig bekväm med digitala undervisningsformat. Inlärning, kunskapskontroll och handledning sker via internet och schemalagda träffar är förlagda till kvällstid. Du arbetar både enskilt och i grupp. Examination sker genom skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter samt tentamen. Tänk på att en distanskurs kräver lika stor arbetsinsats som en vanlig campuskurs. Du förväntas ha förmågan att planera och disponera din egen studietid.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för nordiska språk

Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2 Institutionen för nordiska språk

Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, Box 527, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1271

E-post: info@nordiska.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledningen@nordiska.uu.se

Telefon: 018-471 12 76