Fonetik och muntlig kommunikation, 7,5 hp

Läsåret 2021/2022

 • HT 2021, Kvällstid, 25 %, Campus

  Startdatum: 30 augusti 2021

  Slutdatum: 16 januari 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

  Anmälningskod: UU-55635 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Registrering: 29 juli 2021 – 29 augusti 2021

 • HT 2021, Eftermiddag, 50 %, Campus

  Startdatum: 1 november 2021

  Slutdatum: 16 januari 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

  Anmälningskod: UU-55639 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Registrering: 18 oktober 2021 – 31 oktober 2021

 • VT 2022, Kvällstid, 25 %, Campus

  Startdatum: 17 januari 2022

  Slutdatum: 5 juni 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2021

  Anmälningskod: UU-05635 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Registrering: 16 december 2021 – 16 januari 2022

 • VT 2022, Eftermiddag, 50 %, Campus

  Startdatum: 28 mars 2022

  Slutdatum: 5 juni 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2021

  Anmälningskod: UU-05639 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Registrering: 14 mars 2022 – 27 mars 2022

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A6 c/6 c)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Anmärkning: Kursen samläses med Svenska som andraspråk A.

Om kursen

Är du nyfiken på hur vi använder finkalibrerade muskelrörelser i munnen och halsen för att få fram talets många olika ljud? I den här kursen utgår vi ifrån svenskan för att undersöka hur olika ljud och melodier i språk kommer till stånd. Du lär dig vilka egenskaper olika vokaler och konsonanter har gemensamt och vilka egenskaper som skiljer dem från varandra. Du får kunskaper om vilka ljudegenskaper i svenskan är ovanliga genom jämförelser med andra språk. Du får även tillfälle att analysera utländska brytningar för att upptäcka vilka svenska ljud som är svåra att lära sig.

Du kommer även att lära dig om prosodin, det vill säga svenska språkets karakteristiska "melodi", vilken på många sätt är unik, med långa och korta ljud som man växlar enligt komplicerade regler. I prosodin ingår även svenskans ovanliga "accenter", alltså tonförändringar genom de långa ljuden, vilka följer strikta regler och är svåra för andraspråkstalare att komma tillrätta med.

I kursens praktiska del gör du en brytningsanalys där du lyssnar på andraspråkstalares tal och analyserar det utifrån de teoretiska kunskaper kursen ger för att konstatera vad som behöver förändras i uttalet, varför, och hur man skulle kunna åstadkomma detta. Du deltar även i praktiska genomgångar och övningar i hur man kan lära ut och träna svenskt uttal i svenskundervisning på alla nivåer, från lågstadiet till vuxenundervisning.

Uttalsundervisning är ett viktigt och nödvändigt inslag som bör genomsyra undervisning av svenska som andraspråk/främmande språk, och på denna kurs ges du de teoretiska och praktisk-didaktiska verktygen till detta!

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för nordiska språk

Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2 Institutionen för nordiska språk

Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, Box 527, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1271 072-9999665

E-post: info@nordiska.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledningen@nordiska.uu.se

Telefon: 018-471 12 76