Fonetik och muntlig kommunikation, 7,5 hp

Läsåret 2023/2024

 • HT 2023, Kvällstid, 25 %, Distans

  Startdatum: 28 augusti 2023

  Slutdatum: 14 januari 2024

  Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

  Anmälningskod: UU-55609 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: Kontakta institutionen.

 • HT 2023, 50 %, Campus

  Startdatum: 30 oktober 2023

  Slutdatum: 14 januari 2024

  Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

  Anmälningskod: UU-55606 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Registrering: 16 oktober 2023 – 29 oktober 2023

 • VT 2024, Kvällstid, 25 %, Distans

  Startdatum: 15 januari 2024

  Slutdatum: 2 juni 2024

  Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

  Anmälningskod: UU-05609 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 14 december 2023 – 14 januari 2024

 • VT 2024, 50 %, Campus

  Startdatum: 25 mars 2024

  Slutdatum: 2 juni 2024

  Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

  Anmälningskod: UU-05606 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Registrering: 11 mars 2024 – 24 mars 2024

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Anmärkning: Kursen samläses med Svenska som andraspråk A.

Om kursen

Är du nyfiken på hur vi använder finkalibrerade muskelrörelser i munnen och halsen för att få fram talets många olika ljud? I den här kursen utgår vi ifrån svenskan för att undersöka hur olika ljud och melodier i språk kommer till stånd. Du lär dig vilka egenskaper olika vokaler och konsonanter har gemensamt och vilka egenskaper som skiljer dem från varandra. Du får kunskaper om vilka ljudegenskaper i svenskan som är ovanliga genom jämförelser med andra språk. Du får även tillfälle att analysera utländska brytningar för att upptäcka vilka svenska ljud som är svåra att lära sig.

Du kommer även att lära dig om prosodin, det vill säga svenska språkets karakteristiska "melodi", vilken på många sätt är unik, med långa och korta ljud som man växlar enligt komplicerade regler. I prosodin ingår även svenskans ovanliga "accenter", alltså tonförändringar genom de långa ljuden, vilka följer strikta regler och är svåra för andraspråkstalare att komma tillrätta med.

I kursens praktiska del gör du en brytningsanalys där du lyssnar på andraspråkstalares tal och analyserar det utifrån de teoretiska kunskaper kursen ger för att konstatera vad som behöver förändras i uttalet, varför, och hur man skulle kunna åstadkomma detta. Du deltar även i praktiska genomgångar och övningar i hur man kan lära ut och träna svenskt uttal i svenskundervisning på alla nivåer, från lågstadiet till vuxenundervisning.

Uttalsundervisning är ett viktigt och nödvändigt inslag som bör genomsyra undervisning av svenska som andraspråk/främmande språk, och på denna kurs ges du de teoretiska och praktisk-didaktiska verktygen till detta!

Uppläggning för distanskurs: Distanskursen genomförs i lärplattform. Tillgång till internetansluten dator med uppdaterad webbläsare och headset är nödvändigt. Kursen bygger på självstudier och kommunikation i den webbaserade undervisningsmiljön och vänder sig till dig som känner dig bekväm med digitala undervisningsformat. Inlärning, kunskapskontroll och handledning sker via internet och schemalagda träffar är förlagda till kvällstid. Du arbetar både enskilt och i grupp. Examination sker genom skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter samt tentamen. Tänk på att en distanskurs kräver lika stor arbetsinsats som en vanlig campuskurs. Du förväntas ha förmågan att planera och disponera din egen studietid.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för nordiska språk

Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2 Institutionen för nordiska språk

Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, Box 527, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1271

E-post: info@nordiska.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledningen@nordiska.uu.se

Telefon: 018-471 12 76