Språkanalys och bedömning, 7,5 hp

Läsåret 2021/2022

 • HT 2021, Eftermiddag, 50 %, Campus

  Startdatum: 1 november 2021

  Slutdatum: 16 januari 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

  Anmälningskod: UU-55601 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Registrering: 18 oktober 2021 – 31 oktober 2021

 • VT 2022, Eftermiddag, 50 %, Campus

  Startdatum: 28 mars 2022

  Slutdatum: 5 juni 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2021

  Anmälningskod: UU-05601 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Registrering: 14 mars 2022 – 27 mars 2022

Behörighet: Minst 22,5 hp från Svenska som andraspråk A

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Anmärkning: Kursen samläses med Svenska som andraspråk B.

Om kursen

Oavsett hur eller i vilket sammanhang man arbetar med andraspråksinlärares språkutveckling är det centralt att kunna analysera och bedöma de olika förmågor som den språkliga kompetensen består av. Det kan också vara nödvändigt att kunna utforma prov som testar en särskild språklig förmåga på ett rättssäkert sätt och, i utbildningssammanhang, kunna göra ett medvetet val av läromedel för att passa en specifik grupp av inlärare.

I denna kurs får du utveckla dina förmågor att analysera och bedöma inlärarspråk, med hjälp av olika analys- och bedömningsverktyg. Du får en teoretisk grund att stå på och en orientering i språktestningens värld. Vi bekantar oss med aktuella och obligatoriska material för bedömning som används i skolan, och du får möjlighet att analysera ett läromedel i ett språkutvecklande perspektiv.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för nordiska språk

Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2 Institutionen för nordiska språk

Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, Box 527, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1271 072-9999665

E-post: info@nordiska.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledningen@nordiska.uu.se

Telefon: 018-471 12 76